avatar
Aiko、Jason(MLC),Folius Ventures

Stories By Aiko、Jason(MLC),Folius Ventures

Folius Ventures:「抽税制」商业模式更适合Web3游戏

通过为这一全新商业模式提供十点建议,并设计一款虚拟Web3游戏以论证其可行性